KEO & CHAI KEO

Chất Thải Nguy Hại

Bất kỳ loại keo hoặc chất kết dính nào dễ cháy, ăn mòn hoặc độc hại, hoặc hoạt động như chất oxy hóa, cần được chuyển đến địa điểm thu gom chất thải sinh hoạt nguy hại. 

Các loại keo và chất kết dính an toàn trong gia đình (ví dụ: xi măng cao su) có thể bỏ vào thùng rác.


Keo gốc dung môi? Đó là chất thải nguy hại 

Keo gốc dung môi cần được xử lý cùng với chất thải nguy hại. Keo gốc dung môi là loại keo cực mạnh được sử dụng cho một số loại công trình xây dựng. Thông thường, nó được đánh dấu “dễ cháy”, “dễ bắt lửa” hoặc “chứa các sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ”.Tìm hiểu thêm về xử lý dung môi. 

Kéo gốc nước? Làm khô keo 

Nếu lọ keo gốc nước của bạn đầy, hãy lau khô và vứt vào thùng rác. Nếu lọ đã sử dụng hết, hãy rửa sạch và tái chế. Keo có thể làm nhiễm bẩn toàn bộ quá trình tái chế, vì vậy hãy đảm bảo rằng các chai keo đã hết hoàn toàn trước khi tái chế.