HỆ THỐNG GPS

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Hệ thống GPS có thể được thải bỏ thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Hạt.

Nếu hệ thống GPS của bạn đang còn có thể sử dụng tốt, hãy xem xét đem tặng nó đi.


Không được vứt đi 

Không được vứt bỏ hệ thống GPS. Một số hệ thống GPS sử dụng thủy ngân trong bảng điều khiển màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đèn bên trong để nâng cao hiệu quả chiếu sáng. Hệ thống GPS không chứa thủy ngân có chứa các kim loại độc hại khác sẽ bị rò rỉ ra môi trường nếu bị vứt đi. 

Tìm nhãn thủy ngân 

Kiểm tra hướng dẫn sử dụng để biết các cảnh báo thủy ngân và/hoặc biểu tượng thủy ngân “Hg”. Cụm từ “có thể chứa thủy ngân” thường có nghĩa là chắc chắn chứa thủy ngân. Các vật dụng có chứa thủy ngân cần được xử lý dưới dạng chất thải nguy hại.


Bạn biết không? 

Những người quản lý bãi rác sử dụng hệ thống GPS để tiết kiệm không gian 

Hệ thống GPS đang giúp những người quản lý bãi rác tiết kiệm không gian trong bãi rác để có thể chứa được nhiều rác hơn.GPS có thể theo dõi nơi họ đặt máy; họ cũng có thể cho người quản lý biết thùng rác được nén chặt đến mức thế nào. Đây là một vấn đề lớn vì thùng rác phải được nén thật chặt, và họ không muốn lãng phí thời gian và nhiên liệu khi lặp lại quá trình này quá nhiều lần.Đọc thêm.