KỆ TÀI LIỆU DẠNG TREO

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Loại bỏ các móc treo và các thẻ nhựa 

Đảm bảo loại bỏ các thẻ chỉ mục và móc bên ra khỏi kệ tài liệu dạng treo trước khi đưa vào tái chế. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Hãy sử dụng các phương pháp lưu trữ kỹ thuật số 

Cắt giảm việc sắp xếp hồ sơ trên giấy của bạn bằng cách chuyển đổi từ giấy sang lưu trữ kỹ thuật số. Để bắt đầu, hãy xem các hướng dẫn này để chuyển sang lưu trữ kỹ thuật số từ PCWorld Lifehacker.