MÁY TRỢ THÍNH (KHÔNG THỂ SẠC LẠI)

Rác thải điện tử

Thiết bị trợ thính là chất thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt.

Pin máy trợ thính cũng là chất thải sinh hoạt nguy hại.Nhiều thiết bị trợ thính mới hơn có thể sạc lại được và các cục sạc của các máy này cũng cần được xử lý dưới dạng chất thải nguy hại. 


Tái chế pin riêng biệt 

Hầu hết các máy trợ thính đều có pin chứa thủy ngân và không thể vứt bừa bãi. Bạn có thể cất những viên pin này vào một hộp đựng nhỏ và tái chế chúng khi hộp đựng đầy một phần.Tìm hiểu cách tái chế những loại pin này. 

Có thể bỏ vào thùng rác 

Có thể vứt bỏ máy trợ thính vào thùng rác. Trước tiên, hãy nhớ tháo pin ra để vứt riêng vì rất có thể pin chứa thủy ngân. 


Bạn biết không? 

Các thiết bị trợ thính mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu 

Số máy trợ thính được sản xuất hàng năm chỉ tiếp cận được 10% những người cần sử dụng. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có 360 triệu người bị mất thính lực. Điều này có nghĩa là khoảng 324 triệu người đang cần máy trợ thính hoặc không có máy trợ thính, hoặc rất muốn được nhận máy trợ thính quyên góp.