MÁY HÔ HẤP

Chất Thải Nguy Hại

Không được bỏ vào thùng rác 

Ống thuốc hít loại cũ hơn có chứa chlorofluorocarbons (CFCs). CFC có thể làm hỏng tầng ôzôn, vì vậy đừng bao giờ vứt chúng vào thùng rác. Làm theo hướng dẫn xử lý trên nhãn của ống hít và vứt bỏ chúng dưới dạng chất thải nguy hại.

Không được đâm thủng hoặc đốt cháy 

Không làm thủng ống hít hoặc vứt vào lửa vì ống hít là sản phẩm dạng khí dung và có thể phát nổ.