IPODS & MÁY NGHE NHẠC MP3

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Là rác thải điện tử, iPod và máy nghe nhạc MP3 có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt.

Nếu iPod hoặc MP3 của bạn còn tốt, hãy xem xét tặng nó đi.


Không được bỏ vào thùng rác 

Máy chơi nhạc MP3 chứa những kim loại độc hại cho môi trường khi không được xử lý đúng cách, vì vậy đừng vứt máy fax vào thùng rác.