Ống tưới

Bỏ Vào Thùng Rác

Không được tái chế 

Ống dẫn nước có thể vướng vào thiết bị phân loại tại các cơ sở tái chế, làm hỏng máy móc và gây nguy hiểm cho công nhân tái chế. Không được đặt ống tưới vào thùng tái chế. 

Số lượng lớn phải mang đến bãi rác 

Nếu ống tưới không vừa thùng rác, hãy mang đến bãi rác để xử lý. Để được thu gom xử lý tại lề đường, ống và các loại rác khác phải vừa với thùng rác của bạn.


CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Chương trình tái chế Netafim ReGen 

Nông dân và các đại lý nông nghiệp thương mại ở California có thể tham gia Chương trình tái chế Netafim ReGen để xử lý ống tưới. Số lượng tối thiểu để đặt lịch xe tải thu rác là 20.000 pound.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Quyên góp ống chưa sử dụng 

Cân nhắc tới việc tặng ống nước không sử dụng cho hàng xóm, chương trình làm vườn, vườn ươm hoặc trang trại.