DẦU HỎA

Chất Thải Nguy Hại

Dầu hỏa là Chất thải sinh hoạt nguy hại (CTSHNH) và không được đổ xuống cống hoặc bỏ vào thùng rác hoặc thùng tái chế. 

 

Hãy bảo quản trong hộp nhựa đục 

Để bảo quản dầu hỏa, hãy để bên trong hộp nhựa đục và tránh ánh nắng trực tiếp. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa này để giữ cho nhiên liệu an toàn, không bị cháy hoặc làm giảm chất lượng nhiên liệu. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng một loại dầu thay thế 

Nếu bạn sử dụng dầu hỏa cho đèn dầu, hãy thử sử dụng loại dầu không có nguồn gốc từ dầu mỏ để thay thế.Kiểm tra các tùy chọn dầu thay thế này. 

Bạn biết không? 

Dầu hỏa không tồn tại vĩnh viễn 

Dầu hỏa sẽ hỏng theo thời gian. Khi được bảo quản đúng cách, dầu hỏa có thời hạn sử dụng lên đến năm năm. Loại nhiên liệu làm từ dầu mỏ này mất chất lượng đốt cháy khi ngưng tụ thêm nước vào thùng chứa theo thời gian hoặc nấm mốc và vi khuẩn biến dầu thành dạng sệt giống như bùn. 

Làm thế nào để bạn biết khi dầu hỏa đã hỏng? 

Bạn có thể biết khi nào dầu hỏa đã hỏng khi nó chuyển sang màu vàng hoặc đục, phát triển nấm mốc hoặc có thể nhìn thấy cặn hoặc bắt đầu có mùi như xăng hoặc nhiên liệu diesel. Đừng cố sử dụng dầu hỏa đã bị hỏng.

kerosene

Store in Opaque Plastic Container

To store kerosene, keep inside opaque plastic containers and out of direct sunlight. Take these precautions to keep fuel safe from combusting or losing its fuel quality.

Ways to Reduce

Use an Alternative Oil

If you use kerosene for an oil lamp, try using a non-petroleum-based oil instead. Check out these alternative oil options.