CÁT VỆ SINH CHO MÈO

Bỏ Vào Thùng Rác

Cho chất độn chuồng mèo vào túi trước khi vứt vào thùng rác. 

Không bao giờ xả xuống bồn cầu 

Ký sinh trùng có hại sống trong chất thải của mèo và có thể tồn tại trong đường ống và hệ thống tự hoại. Ngay cả khi được dán nhãn “có thể xả được”, đừng xả xuống cống. 

Hãy vứt vào thùng rác 

Cách tốt nhất để xử lý chất độn chuồng mèo là xúc vào túi, buộc chặt miệng túi rồi vứt toàn bộ vào thùng rác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chuyển sang loại chất độn chuồng có thể phân hủy sinh học 

Silica và đất sét không phân hủy và cũng có thể gây hại cho mèo của bạn. Hãy thử sử dụng giấy báo hoặc chất độn chuồng bằng gỗ có thể phân hủy sinh học. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng chất độn chuồng sạch như lớp phủ 

Nếu bạn có thêm chất độn chuồng tự nhiên và có thể phân hủy sinh học, chẳng hạn như viên gỗ vụn, bạn có thể sử dụng làm lớp phủ hoặc phân bón trong vườn.