BIỂN SỐ XE

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Phần cứng có thể được tái chế như kim loại phế liệu.Khung nhựa được bỏ vào thùng rác.   

Tháo bỏ phần cứng 

Tháo tất cả các phần cứng để gắn – bu lông, vòng đệm, giá đỡ – trước khi tái chế biển số. Nếu phần cứng để gắn trong tình trạng còn sử dụng được thì có thể tái sử dụng để gắn biển số mới cho xe. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Trang trí ga ra/nhà để xe ô tô của bạn 

Biển số xe cũ có thể đại diện cho một thời điểm của lịch sử, vì thiết kế của biển số thay đổi theo thời gian hoặc thể hiện một loạt những địa điểm mà một người đã sống. Cân nhắc việc treo bộ sưu tập các biển số cũ trong nhà để xe hoặc nhà kho của bạn, sử dụng các lỗ có sẵn để gắn lên tường. 

Cất đi để làm đồ Nghệ thuật và Thủ công 

Có những món đồ thủ công sử dụng toàn bộ biển số, một số thậm chí không cần phải cắt phần kim loại. Hãy xem những ý tưởng tân trang biển số xe. 

Bán các biển số hiếm 

Một số biển số xe đủ độ cũ hoặc độ hiếm sẽ rất đáng tiền và có thể bán cho cửa hàng đồ cổ hoặc bán trực tuyến. 


Bạn biết không? 

Biển số đầu tiên 

Năm 1903, Massachusetts là nơi đầu tiên có biển số do nhà nước cấp. Biển số xe đầu tiên chỉ đơn giản là “1” và vẫn được đăng ký cho gia đình chủ sở hữu đầu tiên cho đến hiện nay đã hơn một thế kỷ sau.