BÓNG ĐÈN (BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG /HUỲNH QUANG COMPACT)

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Không được ném vào thùng rác 

Bóng đèn huỳnh quang có chứa thủy ngân, gây nguy hại cho sức khỏe của bạn và môi trường. Không được vứt chúng đi. Cất vào trong hộp kín và vứt dưới dạng Chất thải sinh hoạt nguy hại.https://sanjoserecycles.org/what-to-do/hhw/ 

Thông gió phòng nếu bóng đèn vỡ 

Bóng đèn huỳnh quang compact bị vỡ có thể giải phóng hơi thủy ngân. Nếu bị vỡ, hãy sơ tán người và thú cưng ra khỏi phòng, sau đó thông gió cho phòng trong vòng 5 đến 10 phút. Để ngăn hơi thủy ngân lan rộng, hãy tắt hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. 

Tránh việc hút bụi nếu có thể 

Không sử dụng máy hút để làm sạch vì có thể làm lan bột thủy ngân từ bóng đèn huỳnh quang compact bị vỡ. Thay vào đó, hãy quét các mảnh vỡ bằng bìa cứng hoặc giấy. Nếu có mảnh thủy tinh nào còn sót lại, hãy dùng một miếng băng dính để nhặt. 

Xác định bóng đèn huỳnh quang compact 

Nếu bạn không chắc chắn bóng đèn của mình có phải là bóng đèn huỳnh quang compact hay không, hãy kiểm tra xem bóng đèn của bạn có được liệt kê là các loại bóng đèn huỳnh quang compact khác không: bóng đèn huỳnh quang tuyến tính, ống chữ U và hình tròn, bóng đèn báo lỗi, bóng đèn thuộc, đèn đen, bóng đèn diệt khuẩn, bóng đèn công suất cao và bóng đèn huỳnh quang catốt lạnh. 


ALTERNATIVE WAYS TO RECYCLE

Recycle at Home Depot
Home Depot accepts CFL bulbs for recycling, though not all locations accept fluorescent tubes or LED light bulbs. Call ahead if you are trying to dispose of a fluorescent tube or LED bulb.

Batteries Plus Bulbs Recycling Services
Batteries Plus Bulbs accepts a wide variety of batteries and light bulbs for recycling, including CFLs and fluorescent tubes. See a full list of items they accept here. Depending on the item, a small fee may apply. Find your closest location.

Find a CFL Recycler
Use this search tool by RecycleABulb.com to find a CFL bulb recycler close to you.

Mail-Back Programs
There are a number of organizations that sell mail-back kits for fluorescent and CFL light bulbs. The cost of each kit includes shipping charges. Check out this list of programs on the EPA’s website to get started.


Bạn biết không? 

Bóng đèn nào tiết kiệm năng lượng hơn bóng đèn sợi đốt? 

Đèn LED tiết kiệm năng lượng hơn bóng đèn sợi đốt và bóng đèn huỳnh quang compact: chúng có tuổi thọ cao gấp 50 lần bóng đèn sợi đốt truyền thống và tiêu thụ ít năng lượng hơn 80 phần trăm. Bóng đèn huỳnh quang có tuổi thọ cao hơn từ ba đến 25 lần so với bóng đèn sợi đốt và tiêu thụ ít hơn từ 20 đến 80 phần trăm năng lượng.