BÓNG ĐÈN (SỢI ĐỐT)

Bỏ Vào Thùng Rác

Không để lẫn với đồ tái chế thủy tinh 

Vật liệu được sử dụng để làm bóng đèn sợi đốt không độc hại, vì vậy bạn có thể bỏ những bóng đèn này vào thùng rác. Mặc dù chúng được làm bằng thủy tinh, nhưng đừng tái chế chúng cùng thủy tinh. 

Bọc kín trước khi vứt bỏ 

Bóng đèn dễ vỡ và có thể vỡ trong thùng rác. Hãy gói chúng trong giấy báo và dán chặt trước khi vứt bỏ bóng đèn. Thủy tinh vỡ có thể làm bị thương nhân viên vệ sinh. 


ALTERNATIVE WAYS TO RECYCLE

Batteries Plus Bulbs Recycling Services

Batteries Plus Bulbs accepts a wide variety of batteries and light bulbs for recycling, including incandescent light bulbs. See a full list of items they accept here. Depending on the item, a small fee may apply. Find your closest location.


Bạn biết không? 

Bóng đèn nào tiết kiệm năng lượng hơn bóng đèn sợi đốt? 

Đèn LED tiết kiệm năng lượng hơn bóng đèn sợi đốt và bóng đèn huỳnh quang compact: chúng có tuổi thọ cao gấp 50 lần bóng đèn sợi đốt truyền thống và tiêu thụ ít năng lượng hơn 80 phần trăm. Bóng đèn huỳnh quang có tuổi thọ cao hơn từ ba đến 25 lần so với bóng đèn sợi đốt và tiêu thụ ít hơn từ 20 đến 80 phần trăm năng lượng.