BẬT LỬA

Chất Thải Nguy Hại

Vứt bỏ khi đã rỗng

Vứt bỏ bật lửa không thể nạp lại vào thùng rác khi chúng đã hết dung dịch bật lửa. Nếu cần vứt bật lửa có chứa chất lỏng nhẹ hơn, nó phải được coi là chất thải nguy hại.

Không được đổ xuống bồn rửa

Không được đổ chất lỏng nhẹ hơn xuống bồn rửa. Làm như vậy có thể làm ô nhiễm nguồn nước uống. Tìm hiểu cách loại bỏ chất lỏng nhẹ hơn.

Bật lửa có thể sạc lại là chất thải điện tử

Bật lửa có thể sạc lại là bật lửa điện tử, vì vậy chúng phải được xử lý cùng với rác thải điện tử.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI

Sử dụng diêm

Diêm là phương án thay thế rẻ tiền và thân thiện với môi trường hơn bật lửa dùng một lần.

Thử dùng bật lửa có thể nạp lại

Bật lửa có thể nạp lại và có thể sạc lại là một phương án tuyệt vời để giảm lãng phí, đặc biệt là đối với những người sử dụng bật lửa thường xuyên.