Tạp chí và Catalo

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Ghim dập có thể để nguyên 

Bạn không cần phải tháo bỏ ghim dập trước khi tái chế tạp chí và catalo. Quy trình tái chế giấy có thể xử lý những vật gây ô nhiễm nhỏ này. 

Loại bỏ các mẫu nước hoa trước khi tái chế 

Phần chèn mẫu nước hoa không phải là giấy, do đó không thể cho vào chu trình tái chế giấy. Hãy nhớ loại bỏ những mẫu chèn này trước khi tái chế tạp chí.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Thoát khỏi danh sách gửi thư 

Cân nhắc xóa tên mình khỏi danh sách gửi catalo. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng ký với Dịch vụ ưu tiên nhận thư TrustedID hoặc bằng cách gửi email cho Epsilon, là cơ sở dữ liệu tiếp thị được sử dụng cho catalo sản phẩm.Tìm hiểu thêm về thư rác.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng để định hình những đôi giày boot 

Tạp chí cũ có thể dùng để định hình những đôi giày boot – có thể giữ cho những đôi boot của bạn đứng thẳng với hình dáng đẹp khi không sử dụng tới. 


Bạn biết không? 

Có bao nhiêu tạp chí được tái chế? 

Chỉ khoảng 45 phần trăm tạp chí đang lưu hành được tái chế, mặc dù hầu hết những nơi có chương trình tái chế giấy đều tiếp nhận tạp chí. 

Tại sao các công ty sẽ không ngừng gửi catalo 

Catalo tạo ra rất nhiều chất thải giấy, điều này không được các công ty gửi catalo chú ý tới. Lands ‘End là một công ty đang cố gắng loại bỏ catalo ra khỏi chiến lược tiếp thị của mình. Vào năm 2000, họ đã không gửi catalo qua bưu điện để nâng cao ý thức về vấn đề môi trường. Họ báo cáo đã thiệt hại khoảng 100 triệu đô la trong năm đó. Kết luận của họ: người tiêu dùng có xu hướng chi nhiều tiền hơn khi xem catalo.