KỆ TÀI LIỆU BẰNG BÌA CỨNG

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Không cần phải tháo băng dính và ghim trước khi tái chế.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Hãy sử dụng các phương pháp lưu trữ kỹ thuật số 

Cắt giảm việc sắp xếp hồ sơ trên giấy của bạn bằng cách chuyển đổi từ giấy sang lưu trữ kỹ thuật số. Để bắt đầu, hãy xem các hướng dẫn này để chuyển sang lưu trữ kỹ thuật số từ PCWorldLifehacker.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Dùng để định hình những đôi giày boot 

Kệ tài liệu bằng bìa cứng có thể dùng để định hình những đôi giày boot – có thể giữ cho những đôi boot của bạn đứng thẳng với hình dáng đẹp khi không sử dụng tới.Tìm hiểu thêm các cách tái sử dụng trên Pinterest. 

Tái sử dụng và gắn nhãn lại  

Các kệ tài liệu này có thể được tái sử dụng nếu bạn gắn nhãn lại các tab bằng nhãn trắng hoặc nhãn dính mới.