PHÁO SÁNG HÀNG HẢI (PHÁO HOA SỬ DỤNG MỘT LẦN)

Hướng Dẫn Đặc Biệt

Cách tái chế thay thế

HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT

Không Bao Giờ Vứt vào Thùng Rác hoặc Thùng Tái Chế

Pháo sáng hàng hải rất nguy hiểm, không nên để công nhân vệ sinh xử lý.

Không vứt trong bất kỳ thùng rác bên lề đường nào và phải xử lý như chất thải nguy hại.

Không Bao Giờ Vứt vào Hồ, Sông hoặc Đại Dương

Bởi vì pháo sáng hàng hải có chứa kim loại và các hóa chất độc hại như perchlorate, việc thải bỏ chúng vào cống rãnh hoặc thủy vực là bất hợp pháp.

Các hóa chất độc hại có thể ngấm vào nguồn cấp nước uống và gây ra mối đe dọa cho môi trường và sức khỏe của chúng ta.

Xử Lý Thận Trọng – Chỉ Sử Dụng trong Trường Hợp Khẩn Cấp

Pháo sáng có thiết bị phóng được trang bị hoàn chỉnh nên được coi như vũ khí cháy nổ.

Nếu bắn nhầm hoặc sử dụng không đúng cách, pháo sáng có thể gây hỏa hoạn hoặc thương tích cho cơ thể.

Chỉ sử dụng cho các mục đích khẩn cấp.

Bảo quản và vận chuyển cẩn thận khi không sử dụng.

Liên Hệ với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật

Pháo sáng hàng hải thường không thể được xử lý cùng với chất thải nguy hại trong gia đình vì chúng là chất nổ và có bộ quy định riêng.

Liên hệ với cảnh sát hoặc sở cứu hỏa để được hướng dẫn thêm.

Hãy gọi Sở Kiểm Soát Chất Độc Hại

Bên cạnh việc liên hệ với sở cứu hỏa, Ủy Ban Duyên Hải California cũng khuyến nghị bạn nên liên hệ với đường dây nóng của DTSC (Sở Kiểm Soát Chất Độc Hại) (800-728-6942) để được hỗ trợ tìm các phương án thải bỏ pháo sáng trên biển.

CÁCH TÁI CHẾ THAY THẾ

Quyên Góp Pháo Sáng Hết Hạn

Kiểm tra với Lực Lượng Hỗ Trợ Tuần Tra Duyên Hải để xem liệu họ có đang tiếp nhận pháo sáng đã hết hạn để sử dụng cho mục đích huấn luyện hay không.

CÁCH GIẢM THIỂU

Sử Dụng Tín Hiệu Cứu Nạn Có Thể Tái Sử Dụng

Cân nhắc sử dụng các thiết bị cứu nạn trực quan điện tử có thể tái sử dụng (electronic visual distress devices, eVDSD) thay vì pháo sáng hàng hải sử dụng một lần.

EVDSD không hết hạn và được Lực Lượng Tuần Tra Duyên Hải chấp thuận sử dụng.

Thông tin thêm về chủ đề này và các thiết bị điện tử hàng hải khác có thể được tìm thấy ở đây.

Bạn Có Biết?

Kiểm tra Ngày Hết Hạn

Các thiết bị phát tín hiệu pháo hoa sử dụng một lần (bao gồm pháo sáng trên không và tín hiệu cầm tay) hết hạn sau 42 tháng kể từ ngày sản xuất theo yêu cầu của Lực Lượng Tuần Tra Duyên Hải Hoa Kỳ, theo Orion Signals.