MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ THỊT

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Contains Mercury
Chất Thải Nguy Hại

Cách kiểm tra thủy ngân 

Bạn có thể nhìn thấy chất lỏng kim loại màu bạc từ bên trong bóng đèn hoặc ống nếu nhiệt kế có chứa thủy ngân. Nếu có chứa thủy ngân, đừng vứt đi.Thải bỏ cùng với chất thải nguy hại. 

Không được vứt bỏ nhiệt kế cổ điển 

Máy đo nhiệt độ thịt kiểu cũ nhiều khả năng có chứa thủy ngân, do vậy, đừng bao giờ vứt đi. Thay vào đó, hãy xử lý chúng dưới dạng chất thải nguy hại.

Nhiệt kế kỹ thuật số là rác thải điện tử 

Để xử lý nhiệt kế kỹ thuật số, trước tiên hãy tháo pin và xử lý riêng pin. Sau đó, hãy xử lý các nhiệt kế này dưới dạng rác thải điện tử  để các vật liệu độc hại không bị rửa trôi ra môi trường.

Nhiệt kế dùng một lần và nhiệt kế tương tự 

Các loại máy đo nhiệt độ thịt dùng một lần và nhiệt kế tương tự không chứa thủy ngân và có thể vứt vào thùng rác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Đừng mua loại chứa thủy ngân 

Bạn càng ít mua thủy ngân, càng ít khả năng thủy ngân thải bỏ không đúng cách, điều này làm giảm lượng thủy ngân có thể rò rỉ vào môi trường và nguồn cung cấp nước của chúng ta.