THUỐC VÀ THUỐC KÊ ĐƠN

Chất Thải Nguy Hại

Không vứt thuốc chưa sử dụng hoặc hết hạn xuống bồn cầu, cống rãnh, hoặc bỏ chúng vào thùng rác hoặc xe tái chế. Để vứt bỏ thuốc, hãy chọn một trong các cách xử lý sau: 

 1. Lên lịch các cuộc hẹn miễn phí trực tuyến tại hhw.org hoặc bằng cách gọi (408) 299-7300. 
 1. Xem các địa điểm thu gom dưới đây hoặc tìm một thùng thu gom gần bạn. 
 1. Dịch vụ gửi lại được cung cấp theo yêu cầu. Điền biểu mẫu yêu cầu tại đây. 

Các địa điểm đặt thùng thu gom tại địa phương bao gồm (vui lòng xác nhận trước với các địa điểm cụ thể): 

 • Kaiser: 260 International Circle 
 • Nhà thuốc Friendly One: 485 Lewis Rd #D 
 • Nhà thuốc Senter: 2643 Senter Rd #A 
 • Nhà thuốc Evergreen: 2365 Quimby Rd #150 
 • Nhà thuốc Evergreen: 2690 S White Rd 
 • Nhà thuốc Medex: 405 E Santa Clara St. 
 • Nhà thuốc Bascom: 105 N Bascom Ave #101 
 • Nhà thuốc Savco 455 O’Connor Drive #190 
 • Văn phòng Cảnh sát trưởng Santa Clara Co.: 55 West Younger Ave 
 • Nhà thuốc NEMS Lundy: 1870 Lundy Ave 
 • Nhà thuốc iCare: 1727 Berryessa Rd 
 • Nhà thuốc Alum Rock: 1855 Alum Rock Ave #A 
 • Nhà thuốc Los Alamitos: 115 North Jackson Ave #130 
 • Nhà thuốc Jackson Medical: 266 N Jackson Ave #8 
 • Nhà thuốc Kings: 2323 Montpelier Dr 
 • Nhà thuốc Creekside: 1863 Alum Rock Ave #A 

Tìm các thùng thu gom tại địa phương khác (cho các loại thuốc bao gồm cả thuốc ngủ) bằng cách tìm kiếm trên www.sccmeds.org hoặc MED-Project.org. 


Đừng xả xuống bồn cầu 

Thuốc tan khi được xả xuống bồn cầu và có thể làm ô nhiễm nguồn nước uống. 

Luôn cào nhãn để xóa thông tin cá nhân 

Để bảo vệ danh tính và quyền riêng tư của bạn, hãy xóa mọi thông tin nhân thân trước khi vứt bỏ các hộp thuốc rỗng hoặc đầy. Chai thuốc rỗng có thể vứt vào thùng rác. 


CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Ngày thu lại thuốc kê theo toa quốc gia 

Mỗi tháng 4 và tháng 10, DEA tổ chức một ngày thu lại thuốc trên toàn quốc. Tìm địa điểm thu gom và ngày thu lại tiếp theo. 

Quyên góp chai thuốc 

Quyên góp những chai thuốc nhựa rỗng cho Matthew 25: Ministries để đưa vào các lô hàng vật tư y tế và để cắt nhỏ và tái chế.  


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tái sử dụng chai thuốc rỗng 

Hãy tái sử dụng những chai thuốc rỗng bằng cách sử dụng chúng làm hộp đựng và dụng cụ du lịch cho các vật dụng như tăm bông, ghim cài áo, cúc áo dự phòng, bộ dụng cụ may vá mini, đồ trang sức, tiền xu, tai nghe nhét tai và các đồ dùng và dụng cụ đan khác.