LÒ VI SÓNG

Chất Thải Nguy Hại Rác thải điện tử Thu Gom Rác Thải

 

Lò vi sóng được coi là chất thải điện tử và có thể được xử lý theo hai cách:  


Lò vi sóng thường được coi là chất thải điện tử 

Là một loại rác thải điện tử, không thể bỏ lò vi sóng vào thùng rác của bạn vì chúng được làm bằng vật liệu độc hại và có thể làm rò rỉ các hóa chất nguy hiểm ra môi trường. Vứt bỏ lò vi sóng cùng với rác thải điện tử. 


CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Các chương trình thu lại của nhà sản xuất 

Một số nhà sản xuất cung cấp các chương trình thu lại hoặc tái chế cho các sản phẩm của họ. LG cung cấp nhãn vận chuyển miễn phí để tái chế thiết bị điện tử của họ và GE cung cấp dịch vụ tái chế thiết bị miễn phí khi bạn thay thế một thiết bị hiện có bằng một thiết bị GE mới. Bạn cũng có thể gửi lại các thiết bị không hoạt động của Hamilton Beach cho họ, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển. 

Chương trình tái chế đồ điện tử và thiết bị của Best Buy 

Best Buy sẽ chuyển các thiết bị lớn đi tái chế khi bạn mua đồ thay thế và được Geek Squad® hoặc Best Buy giao hàng tận nhà (có tính phí). Thiết bị cũng có thể được chuyển đi với một khoản phí cao hơn mà không cần mua thay thế. 

Công cụ tìm kiếm chiết khấu Home Depot 

Bạn có thể tìm thấy những khoản giảm giá địa phương đang sẵn có cho các thiết bị khác nhau bằng cách sử dụng Công cụ tìm kiếm chiết khấu của Home Depot. Home Depot cũng cung cấp dịch vụ vứt bỏ các thiết bị lớn khi bạn cần mua một thiết bị mới và sẽ giao thiết bị đó. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Tự sửa chữa 

Lò vi sóng của bạn có những hỏng hóc cần sửa? Đặt hàng các bộ phận thay thế từ các trang web như PartSelect or AppliancePartPros.com để có thể tự sửa chữa. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Lò vi sóng vẫn đang hoạt động? Hãy tặng nó đi 

Nếu lò vi sóng của bạn vẫn hoạt động, hãy bán đi để lấy thêm tiền, hoặc tặng cho các tổ chức như Habitat for Humanity (thu gom tại các địa điểm ReStore của họ) hoặc tặng qua các nền tảng như Nextdoor, Craigslist hoặc Facebook Marketplace.


Bạn biết không? 

Lò vi sóng được phát minh như thế nào?