HỘP DẦU ĐỘNG CƠ (RỖNG)

Chất Thải Nguy Hại

Giẻ lau dính dầu cũng có thể được xử lý như chất thải nguy hại.  

Ngoài chương trình Chất thải sinh hoạt nguy hại, dịch vụ thu gom dầu độngđã qua sử dụng tại lề đường được cung cấp cho nhà dân cư, nhà phố và các khu nhà di động. Tìm hiểu cách thu xếp một xe bán tải thu rác thu gom dầu độngđã qua sử dụng. 


Thùng chứa rỗng nhưng vẫn nguy hiểm 

Bất kỳ chất cặn hoặc dầu động cơ nào còn sót lại đều nguy hiểm. Các thùng chứa dầu động cơ rỗng phải được xử lý như chất thải nguy hại.  

Không tái sử dụng các thùng chứa trống 

Việc bỏ các hóa chất hoặc sản phẩm khác vào chai dầu động cơ rỗng rất nguy hiểm. Bạn có thể vô tình tạo ra các sản phẩm phụ độc hại khi hóa chất trộn lẫn với cặn dầu động cơ. 


Bạn Có Biết?
Điều Gì Xảy Ra với Dầu Động Cơ Tái Chế
Dầu động cơ đã qua sử dụng có thể được làm sạch và tái chế, việc này giúp nguồn nước không bị nhiễm dầu. Dầu tái chế sau đó được sử dụng để sản xuất dầu sưởi, nhựa đường và các sản phẩm dựa trên dầu mỏ khác. Loại dầu này thường không được tái chế và bán lại dưới dạng dầu động cơ.”