ĐỒ UỐNG TRÁI CÂY KHÔNG CÓ GA

Bỏ Vào Thùng Tái Chế Hoàn Tiền Theo Chương Trình CRV

Nếu bạn không nộp những hộp này để đổi quà, bạn có thể bỏ vào thùng tái chế, với điều kiện bạn đã đổ hết sạch để không làm nhiễm bẩn các đồ tái chế khác. 


Đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình California Redemption Value (CRV) 

California Redemption Value (CRV) trả 5 xu cho bình chứa nhỏ hơn 24 oz và 10 xu cho bình chứa lớn hơn 24 oz. 

Khi đồ uống trái cây không đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV? 

Không thể đổi hộp đựng nước trái cây 100 phần trăm nhiều hơn 46 oz theo chương trình CRV. 

Hộp đựng nhiều hơn 46 oz đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV nếu không chứa nước trái cây 100 phần trăm 

Ngay cả khi hộp đựng nước uống trái cây nhiều hơn 46 oz, nó vẫn đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV miễn là nó không chứa nước trái cây 100%. Ví dụ, hộp đựng loại 64 oz của Mott’s for Tots đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV. 

Số bình chứa được tiếp nhận mỗi lần tới địa điểm CRV 

Bạn có thể mang theo tối đa 50 bình chứa CRV bằng nhôm, 50 bình thủy tinh, 50 bình nhựa và 50 hộp hai kim loại và yêu cầu được thanh toán theo số lượng. 

Nói gì với nhân viên của chương trình CRV 

Thông báo cho nhân viên của CRV số đồ bạn gồm những gì và cách thức bạn muốn nhận thanh toán trước khi giao số đồ của mình. Bất kỳ người tiêu dùng nào bị trung tâm tái chế từ chối quyền này đều có thể gửi đơn khiếu nại qua email hoặc gọi số 1-800-RECYCLE. 

Rửa sạch trước khi tái chế 

Đổ hết và rửa sạch hộp đựng đồ uống trước khi tái chế hoặc đổi chúng thành tiền mặt. Độ ẩm và bụi bẩn sẽ làm ô nhiễm quá trình tái chế. Nhân viên tại cơ sở CRV có thể từ chối nếu đống đồ tái chế bị nhiễm bẩn quá mức. 

Để nguyên nắp trên chai nhựa 

Có thể tái chế nắp của hộp nhựa. Nắp phải được đặt trở lại hộp ban đầu của chúng. 

Đừng đập bẹp lon 

Bạn không cần phải đập phẳng hoặc đập bẹp hộp đựng đồ uống. Nếu bạn đang sử dụng máy bán hàng tự động đảo ngược (RVM), hãy giữ nguyên các bình chứa để máy có thể nhận dạng các loại bình chứa. Nếu bạn cần cân khối lượng, bạn có thể mang nguyên chai hoặc đập phẳng.