Sổ ghi chép

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Loại bỏ phần gáy xoắn 

Tháo phần gáy xoắn bằng kim loại hoặc nhựa ra khỏi sổ ghi chép của bạn trước khi tái chế. Vứt bỏ phần gáy xoắn bằng kim loại vào thùng rác hoặc dưới dạng kim loại phế liệu. Vứt bỏ phần gáy xoắn bằng nhựa. 

Tháo phần bìa nhựa 

Nếu sổ có bìa trước hoặc sau bằng nhựa, hãy tháo và vứt bỏ trước khi tái chế giấy. Nhựa gây ô nhiễm quá trình tái chế giấy. 

Loại bỏ các vật không phải giấy khác 

Lật sổ ghi chép và gỡ bỏ các vật không phải là giấy như ghim dập, kẹp giấy, bìa vải, hoặc các trang có kim tuyến hoặc keo. 

Chỉ bỏ giấy vào tái chế 

Sau khi loại bỏ các mảnh kim loại và nhựa ra khỏi sổ ghi chép, hãy cho giấy và bìa cứng vào thùng tái chế. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng cả hai mặt 

Luôn cố gắng sử dụng cả hai mặt của tờ giấy để cắt giảm lượng giấy bạn sử dụng.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Giữ các trang không sử dụng để làm giấy nháp 

Không sử dụng toàn bộ sổ ghi chép? Xé các trang không sử dụng và giữ để sử dụng làm giấy nháp.