THÙNG CHỨA DÙNG CHO NHÀ TRẺ

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Lắc sạch chất bẩn còn thừa.   


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Bắt đầu trồng cây mới 

Thùng ươm cây có thể được sử dụng để ươm hạt giống, ươm các bộ phận từ các cây lớn hơn và vận chuyển cây con.