BÌNH ÔXY

Alternative ways to recycle
Chất Thải Nguy Hại

Các phương án thay thế để tái chế 

Không bỏ vào thùng rác 

Bởi vì bình oxy có thể có áp suất, đừng bao giờ vứt ở lề đường như rác thải. 

 

Bảo quản cẩn thận 

Mặc dù bản thân oxy không dễ cháy, nhưng oxy có thể khiến các chất dễ cháy bắt lửa. Bảo quản bình oxy ở nơi mát mẻ, thông gió tốt, tránh xa người và các vật dễ cháy. 

 

Đổ sạch bình 

Trước khi vứt bỏ, hãy đổ hết bình oxy không sử dụng nữa bằng cách mở van và để mở để tất cả số oxy còn lại thoát ra ngoài. 

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Tái chế cùng với kim loại phế liệu 

Vì bình oxy được làm từ thép hoặc nhôm, một số cơ sở tái chế kim loại phế liệu tiếp nhận bình oxy để tái chế. Tìm hiểu những việc cần làm với kim loại phế liệu tại đây.https://sanjoserecycles.org/guide/scrap-metal/ 

Liên hệ với nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất 

Nếu có thông tin trên bình oxy của bạn, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ xem liệu bạn có thể gửi trả lại bình cho họ hay không. Bình khí y tế và bình khí nén thường được nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ tiếp nhận lại. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Nạp đầy lại bình oxy của bạn 

Hầu hết các bình oxy đều có thể nạp đầy lại và tái sử dụng. Đối với oxy y tế, hãy liên hệ với nhà cung cấp thiết bị y tế. Để mua bình oxy, hãy liên hệ với cửa hàng bán đồ lặn. 

Bạn biết không? 

Bình chứa oxy được dùng để làm gì? 

Bình oxy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu để trợ giúp hô hấp do các vấn đề y tế, hoặc trong các hoạt động như lặn biển, leo núi hoặc lái máy bay. Các mục đích công nghiệp có sử dụng bình oxy bao gồm cắt, hàn, tinh chế kim loại và xử lý hóa chất.

no-trash-125x125

Do Not Put in Garbage

Because oxygen tanks can be pressurized, never dispose of them at the curb as garbage.

flammable-125x125

Store Carefully

Although oxygen itself isn’t flammable, it can cause flammable substances to ignite. Store oxygen tanks in a cool, well-ventilated area away from people and anything flammable.

600x600-co2-cylinder

Empty the Tank

Before disposing, empty an unwanted oxygen tank by opening the valve and leaving it open, allowing all remaining oxygen to drain out.

Alternative Ways to Recycle

Recycle With Scrap Metal

Since oxygen tanks are made from steel or aluminum, some scrap metal recyclers accept them for recycling. Find out what to do with scrap metal.

Contact the Retailer or Manufacturer

If listed on your oxygen tank, contact the manufacturer or retailer and see if you can return the tank to them. Medical cylinders and scuba tanks are generally accepted by the manufacturer or retailer.

Ways to Reduce

Refill Your Oxygen Tank

Most oxygen tanks can be refilled and used again. For medical oxygen, contact a medical equipment supplier. For scuba oxygen, contact a dive shop.