Phong bì có lớp lót (hoàn toàn bằng nhựa)

Thu Gom Túi Nhựa

Không tái chế thei chương trình thu gom tại lề đường

Phong bì có lớp lót nhựa có thể làm tắc nghẽn thiết bị tái chế, vì vậy, không bỏ vào thùng tái chế tại lề đường của bạn. Tái chế phong bì có lớp lót nhựa và các màng nhựa khác bằng cách mang đến địa điểm gửi túi nhựa đã quy định. 

Loại bỏ nhãn giấy trước khi tái chế 

Trước khi tái chế, hãy bóc hoặc dùng kéo để loại bỏ tất cả các nhãn. 

Vật liệu hỗn hợp sẽ được bỏ vào thùng rác 

Không thể tái chế các phong bì có lớp lót làm bằng vật liệu hỗn hợp (ví dụ: phong bì giấy có lớp lót xốp bóng khí nhựa). Vứt bỏ các hộp này vào thùng rác.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Hãy mua phong bì có lớp lót làm bằng vật liệu tương tự 

Sử dụng các phong bì xốp hơi được làm hoàn toàn từ giấy hoặc nhựa thay vì các vật liệu hỗn hợp không thể tái chế.


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng nhiều hơn một lần 

Cất phong bì có lớp lót mà bạn nhận được và tái sử dụng khi bạn có thứ gì đó cần gửi đi. Đặt nhãn địa chỉ mới lên nhãn địa chỉ ban đầu và niêm phong an toàn bằng băng dính mới. 

Sử dụng làm xốp bóng khí 

Tái sử dụng phong bì có lớp lót làm đệm lót khi bạn cần cất giữ hoặc vận chuyển vật gì đó dễ vỡ. 


Bạn biết không? 

Một cuộc đời thứ hai: Tái chế túi nhựa và các loại nhựa dẻo khác thành nhiều thứ khác 

Sau khi được thu gom tại các địa điểm tập kết, nhựa dẻo thường được tái chế thành gỗ tổng hợp để lát sàn hoặc ghế công viên. Nhựa dẻo cũng có thể được tái chế trực tiếp thành một loại túi nhựa khác.