PHONG BÌ CÓ LỚP LÓT (PHONG BÌ GIẤY)

Bỏ Vào Thùng Rác

Phong bì có lớp lót có nội dung ‘tái chế bưu phẩm này như tái chế hộp’, có thể tái chế được vì vật liệu lót được làm từ keo có thể tái chế.   


Vật liệu hỗn hợp không tái chế được 

Phong bì có lớp lót được làm từ cùng một vật liệu (ví dụ: phong bì giấy có lớp lót bằng giấy) có thể tái chế được, trong khi phong bì có lớp lót làm từ các vật liệu khác (ví dụ: phong bì giấy có lớp lót bằng xốp bóng khí) không thể tái chế được. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Hãy mua phong bì có lớp lót làm bằng vật liệu tương tự 

Hãy mua phong bì có lớp lót làm từ tất cả giấy hoặc phong bì hoàn toàn bằng nhựa thay vì phong bì làm từ các vật liệu hỗn hợp sẽ bị vứt vào thùng rác. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Sử dụng phong bì có lớp lót nhiều hơn một lần 

Cất các phong bì có lớp lót mà bạn nhận được và tái sử dụng khi bạn có thứ cần gửi. Chỉ cần dán đè lên địa chỉ ban đầu và sử dụng đủ băng dính để dán phong bì. 

Sử dụng phong bì cũ làm xốp bóng khí 

Giữ lại những bưu phẩm đã qua sử dụng và để dành cho những lần sau bạn cần gói hoặc vận chuyển những đồ dễ vỡ.