CỌ VÀ CON LĂN SƠN

Bỏ Vào Thùng Rác

Chỉ cho sơn khô thùng rác 

Chỉ cho sơn và các vật dụng có dính sơn vào thùng rác nếu sơn đã khô hoàn toàn. Sơn ướt là chất thải nguy hại. Tìm hiểu cách thải bỏ sơn tại đây.

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

 

Rửa sạch và bảo quản để sử dụng sau 

Nếu bạn rửa sạch chổi sơn của mình, sau này, bạn có thể sử dụng để làm các công việc khác và làm đồ thủ công. Xem video này từ một công ty sơn hướng dẫn làm sạch đúng cách lớp sơn trên vỏ ngoài con lăn hoặc chổi sơn.

 

Vứt vỏ ngoài con lăn, nhưng không vứt phần cán 

Nếu bạn đã sử dụng xong con lăn sơn của mình, bạn có thể vứt bỏ vỏ ngoài con lăn bằng cách trượt vỏ ra khỏi con lăn. Bạn có thể cất con lăn để sử dụng về sau, hoặc tặng cho người khác sử dụng. 

Bạn biết không? 

Tất cả chúng ta đều mua quá nhiều sơn! 

Sơn thừa là dòng chất thải lớn nhất mà các chương trình Chất thải Nguy hại địa phương tự quản lý. Theo EPA, khoảng 1

wet-paint-125x125

Only Dry Paint in Trash

Only put paint and items with paint on them in the trash if the paint is completely dry. Wet paint is hazardous waste. Find out how to dispose of it here.

Ways to Reuse

wash-paint-brush-125x125

Wash & Store Later

If you clean your paint brushes, they can be used for later projects and crafts. Watch this video from a paint company on how to properly clean the paint off of a roller cover or brush.

roller-handle-125x125

Throw Out the Roller Cover, but Not the Holder

If you are finished with your paint roller, you can dispose of the roller cover by sliding it off the roller. The roller can be saved to be used for future projects, or donated for others to use.