THÙNG SƠN (RỖNG)

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Các thùng sơn là chất thải nguy hại. Không được đổ xuống cống hoặc bồn rửa hoặc bỏ vào thùng đựng rác hoặc thùng đựng đồ tái chế của bạn.   


Làm khô và tái chế 

Đảm bảo rằng thùng sơn hoàn toàn rỗng và khô. Bỏ nắp trước khi tái chế vì điều này cho thấy thùng đã khô hoàn toàn. 

Giữ lại thùng nếu chưa hết sơn 

Nếu thùng chưa hết hoàn toàn, hãy cất đi để sử dụng sau. Khi hộp sơn đã mở, ta sẽ có thể sử dụng trong vòng hai năm, nhưng thùng sơn dầu, sơn acrylic hoặc sơn latex chưa mở có hạn sử dụng hơn 10 năm.