KỆ ĐỂ HÀNG HOẶC MÀNG BỌC

Thu Gom Túi Nhựa

Nếu bạn không thể mang kệ để hàng hoặc màng co đến địa điểm thu gom túi nhựa , hãy đặt chúng vào thùng rác.


Không tái chế cùng với nhựa cứng 

Màng bọc kệ để hàng không thể được tái chế cùng với các loại nhựa cứng khác, vì đây là loại màng có thể dễ dàng mắc kẹt trong thiết bị tái chế. Thay vào đó, cần xử lý màng bọc kệ để hàng cùng với túi nhựa. 

Màng co là rác 

Mặc dù kệ để hàng hoặc màng bọc được sử dụng để giữ cố định hàng hóa với nhau trên một kệ để hàng, màng bọc bằng nhựa hoặc màng co được sử dụng để đóng gói các sản phẩm riêng lẻ đồng thời tạo cho chúng vẻ sáng bóng, ví dụ như bao bì thịt . ìm hiểu những việc cần làm với màng co.