KỆ ĐỂ HÀNG

Thu Gom Rác Thải

Các kệ để hàng gỗ được tiếp nhận thông qua Chương trình Thu Gom Rác Thải của Thành phố.


Tái chế màng bọc kệ để hàng cùng với túi nhựa 

Màng bọc kệ để hàng không thể được tái chế cùng với các loại nhựa cứng khác, vì đây là loại màng có thể dễ dàng mắc kẹt trong thiết bị tái chế. Thay vào đó, màng bọc kệ để hàng cần được tái chế cùng với túi nhựa. 

Tái chế Kệ để hàng nhựa 

Kệ để hàng nhựa có khả năng tái chế cao và cần được tái chế cùng với các vật dụng nhựa cứng khác. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Biến các kệ để hàng của bạn thành một đồ dùng gì đó mới 

Khả năng tái sử dụng kệ để hàng của bạn là vô tận. Xem Pinterest để biết thêm các ý tưởng và cách thực hiện. 


Bạn biết không? 

Kệ để hàng nhựa và gỗ 

Kệ để hàng nhựa thân thiện với môi trường hơn so với kệ để hàng làm từ gỗ. Kệ để hàng nhựa tồn tại lâu hơn và dễ dàng tái chế, trong khi kệ để hàng gỗ cần phải được đưa đến bãi rác nếu nhà tái chế không nhận. Kệ để hàng gỗ cũng dễ bị nhiễm hóa chất và vi khuẩn.