ĐĨA GIẤY

Bỏ Vào Thùng Rác

Không tái chế đĩa dính cặn thực phẩm 

Không thể tái chế đĩa giấy có dính cặn thức ăn hoặc dầu mỡ. Thức ăn và dầu mỡ làm nhiễm bẩn sợi giấy và khiến giấy không thể tái chế. 

 

Không dùng các sản phẩm giấy có độ bóng để ủ phân 

Các đĩa có độ bóng được phủ một lớp nhựa không thể phân hủy trong đống phân ủ. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

 

Chọn loại đĩa có thể tái sử dụng 

Giảm lãng phí giấy bằng cách chọn bát đĩa có thể tái sử dụng thay vì loại dùng một lần. Rất dễ dàng để đóng gói bộ bát đĩa tái sử dụng để mang đi dã ngoại hoặc cắm trại. Bạn vẫn cần rửa sau khi sử dụng nhưng bạn sẽ được giảm tác động của mình tới môi trường. Kim loại và tre là những lựa chọn thay thế tuyệt vời và không bị vỡ nếu bị rơi. 

Chọn các sản phẩm giấy chưa tẩy trắng 

Hầu hết các sản phẩm giấy có màu trắng hoặc trang trí đã được tẩy và nhuộm hóa học. Chọn các sản phẩm giấy chưa nhuộm, chưa tẩy trắng để giảm tiếp xúc với hóa chất cho bạn và môi trường. 

Bạn biết không? 

Đĩa giấy thân thiện với môi trường hơn đĩa nhựa 

Mặc dù được làm từ cây cối nhưng đĩa giấy tốt cho môi trường hơn đĩa nhựa. Nhựa không thể phân hủy sinh học, vì vậy nhựa sẽ tồn tại mãi mãi trong môi trường dưới dạng nhựa – hoặc vi nhựa. Mặt khác, giấy sẽ phân hủy sinh học. Không có lựa chọn nào tốt hơn là sử dụng bát đĩa có thể tái sử dụng. Bát đĩa có thể rửa được sẽ tạo ra ít chất thải và ô nhiễm hơn nhiều so với bát đĩa giấy hoặc nhựa.

paper-plates-food-soiled

Do Not Recycle Food-Soiled Plates

Paper plates with any food, grease or oil residue cannot be recycled. Food and grease contaminate paper fibers and make them impossible to recycle.

paper-plates-glossy

Do Not Compost Glossy Paper Products

Glossy plates are coated with plastic, which cannot break down in a compost.

Ways to Reduce

reusable-dishes

Choose Reusable Dishes

Reduce paper waste by choosing reusable dishes over disposable ones. It’s easy to pack a set of reusable dishes for a picnic or a camping trip. They’ll need to be washed, but they’ll reduce your impact on the environment. Metal and bamboo are good alternatives that won’t break if dropped.

Choose Unbleached Paper Products

Most paper products that are white or decorative have been chemically bleached and dyed. Opt for undyed, unbleached paper products to reduce the chemical exposure for you and the environment.