BIÊN LAI GIẤY

Bỏ Vào Thùng Rác

Không tái chế 

Hầu hết các biên lai được làm từ nhựa và giấy, đồng thời chúng cũng chứa một chất hóa học có hại gọi là bisphenol-A (BPA). Vì các vật liệu không thể tách rời và không thể loại bỏ BPA khỏi giấy, nên biên lai không thể tái chế được. 

Không được đốt 

Tránh sử dụng biên lai để châm lửa. Việc đốt cháy biên lai thải ra khí có hại cho người hít phải. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Từ chối biên lai 

Từ chối biên lai bằng giấy bất cứ khi nào có thể. Nếu có, hãy chọn xác nhận qua email hoặc tin nhắn để thay thế.