BÚT CHÌ

Bỏ Vào Thùng Rác

Quá nhỏ để tái chế 

Bút chì cơ khí quá nhỏ để tái chế vì chúng sẽ bị thất lạc trong quá trình phân loại. Chúng cũng được làm từ hỗn hợp kim loại và nhựa, đôi khi là hỗn hợp nhựa khiến các vật liệu không thể tách rời nhau. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

 

Chọn loại bút chì tái chế 

Giảm bớt số cây để làm bút chì gỗ bằng cách sử dụng bút chì tái chế.TreeSmart làm bút chì từ giấy báo tái chế.Ticonderoga làm bút chì từ phế liệu gỗ tái chế.

mechanical-pencils

Too Small to Recycle

Mechanical pencils are too small to be recycled because they would get lost in the sorting process. They are also made from a mixture of metals and plastics, sometimes mixed plastics, making the materials impossible to separate.

Ways to Reduce

treesmart-125x125

Choose Recycled Pencils

Cut down on the number of trees that are used to make wooden pencils with a recycled pencil. TreeSmart, for example, makes their pencils out of recycled newspaper. Ticonderoga makes a pencil from recycled wood scraps.