BÚT VÀ BÚT ĐÁNH DẤU

Bỏ Vào Thùng Rác

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chọn bút và bút đánh dấu có thể đổ đầy mực lại 

Khi mua dụng cụ viết mới, hãy chọn loại có thể đổ đầy mực lại. Bút và bút đánh dấu có thể đổ đầy mực lại tạo ra ít chất thải hơn so với bút và bút đánh dấu sử dụng một lần.