thuốc trừ sâu

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Thải bỏ thuốc trừ sâu thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt. 

Để tránh ô nhiễm tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu và tạo ra chất thải nguy hại này ngay từ đầu, hãy xem xét các chiến lược Quản lý Sâu bệnh Tổng hợp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như côn trùng và chim ở địa phương. 


Không được đổ xuống cống 

Không được đổ thuốc trừ sâu xuống cống do có chứa các hóa chất độc hại sẽ làm ô nhiễm đường nước. Thay vào đó, hãy xử lý chúng như xử lý chất thải nguy hại. 

Không tưới cỏ sau khi sử dụng 

Tuyệt đối không tưới cỏ sau khi bón hóa chất làm vườn. Dòng chảy này sẽ chảy xuống cống thoát nước mưa đổ trực tiếp ra các hồ và sông gần đó. Nó cũng làm giảm hiệu quả của thuốc trừ sâu. 

Không sử dụng nếu trời sắp mưa 

Tránh sử dụng hóa chất trước khi có bão. Nếu bạn làm vậy, thuốc trừ sâu sẽ rửa trôi xuống cống thoát nước mưa và các đường nước gần đó khi trời mưa. 

Rửa sạch các thùng chứa hóa chất cô đặc đã sử dụng hết 

Theo quy định của liên ban, các thùng chứa hóa chất cô đặc cần phải được rửa sạch ba lần trước khi vứt vào thùng rác: Đầu tiên, thêm lượng xịt còn lại từ hộp đựng sang bình. Bước hai, thêm nước vào hộp đựng, lắc và sau đó cho nước đó vào bình phun.Cuối cùng, lặp lại các bước này hai lần.Tìm hướng dẫn chi tiết hơn tại đây. Nếu bạn không rửa hộp đựng ngay, hỗn hợp có thể sẽ khô và khó lấy ra. 

Mặc đồ bảo hộ cá nhân 

Luôn mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khi xử lý thuốc trừ sâu. 

Thùng chứa sẵn sàng sử dụng 

Các thùng rỗng đã chứa hóa chất sẵn sàng sử dụng có thể được vứt vào bãi rác mà không cần rửa sạch. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng hết 

Cách tốt nhất để thải bỏ thuốc trừ sâu là sử dụng hết thuốc, việc này làm giảm lượng thuốc có thể rò rỉ ra môi trường. Nếu bạn không sử dụng hết, hãy thử tặng cho bạn bè hoặc hàng xóm. 

Tránh mua hóa chất cô đặc 

Cân nhắc mua các sản phẩm sẵn sàng sử dụng. Việc mua hóa chất cô đặc để tự pha loãng có thể khiến cơ thể tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Ngoài ra, việc sử dụng các hóa chất pha chưa đủ loãng có hại cho không khí, nước và đất hơn. 

Sử dụng bả hoặc xà phòng diệt côn trùng 

Xác định vấn đề sâu bệnh của bạn và sử dụng loại ít độc hại nhất để loại bỏ những loài gây hại đó (nếu bạn phải sử dụng hóa chất làm vườn). Cân nhắc sử dụng bả hoặc xà phòng và dầu diệt côn trùng. Tìm hiểu thêm.