DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Loại bỏ nam châm trước khi tái chế 

Danh bạ điện thoại thường có nam châm không thể tái chế. Đảm bảo loại bỏ các nam châm này trước khi mang danh bạ điện thoại đi tái chế giấy. 

Vứt bỏ riêng túi nhựa  

Nhiều danh bạ điện thoại được giao trong túi nhựa để không bị mưa làm hỏng. Đảm bảo vứt bỏ túi này cùng với các túi nhựa khác. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Chọn không tham gia các trang vàng (Yellow Pages)

Nếu bạn ít sử dụng danh bạ điện thoại, hãy cân nhắc chọn không nhận toàn bộ danh bạ. Lựa chọn bằng cách truy cập trang web chọn không tham gia của Những Trang Vàng Quốc gia. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Tạo một két sắt từ danh bạ điện thoại 

Giấu tiền và những vật có giá trị nhỏ khác trong danh bạ điện thoại. Để tạo một chiếc két an toàn trong danh bạ điện thoại, hãy lấy một chiếc máy cắt hộp và cắt một hình chữ nhậtgiữa. 


Bạn biết không? 

Tác động môi trường của danh bạ điện thoại 

Cần 7,2 triệu thùng dầu để sản xuất các cuốn danh bạ điện thoại mỗi nămHoa Kỳ – tương đương với một nửa lượng dầu mà bang Vermont sử dụng mỗi năm.