HÓA CHẤT RỬA ẢNH

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Chất định hình và bột màu là chất thải nguy hại 

Chất định hình và bột màu đã qua sử dụng có chứa kim loại nặng (như bạc, vàng và selen) và cần được thải bỏ như chất thải nguy hại. 

Thuốc tráng phim, chất chắn sáng và chất lọc Hypo 

Thuốc tráng phim không sử dụng và đã sử dụng cũng như các hóa chất xử lý tấm phim âm bản thường không được coi là nguy hiểm. Chúng an toàn để có thể đổ xuống cống, nhưng chỉ đổ xuống hệ thống cống rãnh. Chỉ đổ bỏ số lượng nhỏ để tránh phản ứng hóa học. 

Không đổ xuống hệ thống tự hoại 

Không đổ bỏ hóa chất nhiếp ảnh xuống hệ thống tự hoại. Hệ thống tự hoại là một bể ngầm, nơi chất thải được phân hủy bởi vi khuẩn kỵ khí, về cơ bản là một hệ thống cống riêng cỡ nhỏ. Chỉ xử lý những hóa chất này ở hệ thống cống rãnh dẫn nước thải qua nhà máy xử lý.


Bạn biết không? 

Một phương pháp xanh theo nghĩa đen để in ảnh

Anthotypes là một phương pháp xử lý dùng trong nhiếp ảnh thân thiện với môi trường tạo ra các bản in từ cánh hoa, vỏ trái cây và sắc tố từ thực vật.Tìm hiểu cách tạo anthotype.