CHAI LỌ NHỰA

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Đổ sạch chai nhựa trước khi tái chế.  Việc này sẽ ngăn không cho bất kỳ chất lỏng nào làm ô nhiễm quá trình tái chế. Không cần rửa lại với nước. 

Bạn có thể tái chế cả nắp và nắp vẫn còn gắn vào hộp nhựa ban đầu của chúng.  Các nắp rời rơi qua thiết bị tái chế và cuối cùng sẽ được đưa ra bãi rác.   

Hầu hết các chai nhựa đều đủ điều kiện được hoàn tiền theo CRV 

Hầu hết các chai nhựa đều đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình California Redemption Value (CRV) Tìm hiểu cách đổi hộp đựng đồ uống lấy CRV. 

Những vật dụng gì không đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV 

Các chai nhựa sau đây không đủ điều kiện được hoàn tiền theo chương trình CRV: sữa, thực phẩm y tế, nước trái cây 100 phần trăm hơn 46 ounce, nước ép rau hơn 16 ounce và hộp đựng thực phẩm & các loại không phải nước giải khát.

Avoid Heating Plastic
Keep plastics containing food or drink out of hot places such as your car or the microwave. The warmer plastic gets, the more it tends to break down, melt and release chemicals.

Not Safe to Reuse
Plastic #1 (PET) has a porous structure that absorbs bacteria over time and becomes more porous with each use. Because germs can reside inside the plastic, you can’t always wash them away.

Not Infinitely Recyclable
Plastic isn’t infinitely recyclable in the same way that glass and metal are. Its quality declines each time it’s recycled, so new plastic needs to be added in order to keep recycling it.


WAYS TO REDUCE

Opt for Reusable Containers
Most plastic is made directly from oil and natural gas, not recycled plastic. When plastic does get recycled, it is often into products that are no longer recyclable. Metal and glass, which are durable and can be recycled infinitely, are always a better container choice.

Drink Filtered Tap Water
Disposable water bottles are made of plastic #1 and can be avoided by drinking filtered tap water instead. Most bottled water comes from the tap in the first place, and taste tests in cities such as New York have favored tap over bottled water.


Bạn biết không? 

Nước đóng chai: Nó có giống với nước máy hay không? 

Hầu hết nước đóng chai chỉ đơn giản là nước máy đã qua lọc, và nó có thể đắt hơn gấp đôi so với nước có sẵn từ vòi. 

Coke đã phát triển một trò chơi tái chế sử dụng các chai rỗng 

Coke muốn xem liệu họ có thể kêu gọi mọi người tái chế, cả những người thường không tái chế khi quá trình này thú vị hơn. Họ đã để sáu trò chơi “Happiness Arcade” ở sáu địa điểm xung quanh Dhaka, Bangladesh để kiểm tra lý thuyết của họ. Từ nỗ lực này, họ đã thu về hàng nghìn chiếc chai. Đọc thêm.