BÀN GHẾ NHỰA

Thu Gom Rác Thải

Tránh các đồ nội thất làm từ chất liệu hỗn hợp  

Bạn có thể giảm tác động của đồ nội thất bằng nhựa đối với môi trường bằng cách tìm những món đồ được làm từ vật liệu tái chế và những món đồ không được làm từ chất liệu hỗn hợp. Hãy tìm đồ nội thất được làm hoàn toàn bằng nhựa hoặc có thể tách rời dễ dàng. 

Mua những đồ nội thất bền 

Sẽ tốt hơn cho môi trường (và ví tiền của bạn) nếu bạn mua đồ nội thất bằng nhựa có chất lượng tốt, không dễ bị vỡ hoặc phải vứt bỏ ngay sau khi vừa mua. Bạn cũng có thể chọn đồ nội thất bằng kim loại hoặc bằng gỗ.Đây là danh sách những thứ cần tìm nếu bạn đang cần mua. 


Bạn biết không? 

Lợi ích môi trường của đồ nội thất bằng nhựa 

Đồ nhựa đã trở thành một lựa chọn tồi vì nhiều lý do chính đáng, nhưng đồ nội thất bằng nhựa không đứng cuối cùng trong danh sách đồ nội thất thân thiện với môi trường. Đồ nội thất bằng nhựa không chỉ có thể tồn tại trong một thời gian dài mà nếu được làm từ vật liệu tái chế, chúng sử dụng ít tài nguyên hơn và hỗ trợ thị trường vật liệu tái chế.