ĐỒ CHƠI BẰNG NHỰA

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Nếu các đồ đạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi.

Không bỏ đồ chơi bằng nhựa có chứa chip nhớ hoặc màn hình máy tính vào thùng rác.Đồ chơi có các bộ phận điện tử là rác thải điện tử. Rác thải điện tử có thể được thải bỏ thông qua Chương trình Xử lý Rác thải nguy hại của Hạt.


Linh kiện điện tử? Đó là rác thải điện tử 

Không bỏ đồ chơi bằng nhựa có chứa chip nhớ hoặc màn hình máy tính vào thùng rác. Nếu có các linh kiện điện tử, đồ chơi phải được xử lý cùng với rác thải điện tử. 

Tháo bỏ pin 

Luôn kiểm tra xem đồ chơi bằng nhựa có pin hay không. Nếu có pin, hãy tháo bỏ và thải bỏ như chất thải sinh hoạt độc hại.Tìm hiểu cách thải bỏ pin.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Mua các loại đồ chơi thân thiện với môi trường 

Green Toys một công ty sử dụng nhựa tái chế và các vật liệu thân thiện với môi trường khác để sản xuất các sản phẩm của họ. 

Sửa chữa đồ chơi bị hỏng 

Tránh vứt bỏ đồ chơi bị hỏng để giảm lượng rác thải sinh hoạt của gia đình bạn. Một số công ty, chẳng hạn như Lego, sẽ thay thế hoặc bán những bộ phận còn thiếu.Bạn cũng có thể gửi đồ chơi đến các dịch vụ sửa chữa, như This Old ToyRandy’s Toy Shop. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Quyên góp cho các Cửa hàng đồ cũ hoặc Tổ chức từ thiện 

Nếu đồ chơi bằng nhựa của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy tặng chúng cho một cửa hàng đồ cũ hoặc tổ chức từ thiện.Second Chance Toys Room to Grow sẽ vui vẻ nhận các món đồ quyên góp. Donation Town cũng nhận những đồ chơi không sử dụng nữa, sau đó mang tới cho những trẻ có nhu cầu. 


Bạn biết không? 

Nhược điểm của đồ chơi bằng nhựa 

Đồ chơi bằng nhựa thường xuyên bị vứt đi: 55% phụ huynh thừa nhận thường xuyên vứt bỏ đồ chơi để tránh bừa bộn. Khi những món đồ chơi này nằm dưới lòng đất trong các bãi rác, chúng sẽ thấm các chất độc nguy hại vào không khí và nguồn nước. Những chất độc này có nguồn gốc từ nhựa, và được biết là có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gan, thận và các bệnh ung thư khác.