CÂY SỒI ĐỘC, CÂY THƯỜNG XUÂN HOẶC CÂY SƠN

Bỏ Vào Thùng Rác

Xử lý cẩn thận 

Chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cây sồi độc, cây thường xuân hoặc cây sơn – bao gồm lá, rễ, hoa, quả mọng và dây leo – sẽ khiến bạn tiếp xúc với urushiol, một loại nhựa độc có thể gây kích ứng da và gây phát ban. Cần hết sức cẩn thận để đảm bảo da không tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào của cây.   

Cần giặt sạch quần áo và rửa sạch dụng cụ sau khi xử lý loại cây này, vì urushiol có thể vẫn hoạt động trên các bề mặt – bao gồm cả cây sồi độc/cây thường xuân/cây sơn có chất độc đã chết nhiều năm. 

Không được đốt gỗ sồi độc 

Hít phải khói từ cây sồi độc đang cháy có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp và các phản ứng toàn thân nguy hiểm. 

Bạn biết không? 

Bạn có thể “miễn nhiễm” với cây sồi độc/cây thường xuân/cây sơn không? 

Phát ban khi chạm vào những cây “độc” này là phản ứng dị ứng với urushiol có trong cây. Một số người có thể không gặp bất kỳ phản ứng nào sau khi tiếp xúc với những cây này, đặc biệt là sau lần đầu tiên, nhưng có thể sẽ nhạy cảm hơn với các cây này bất cứ lúc nào, nếu tiếp xúc nhiều lần sẽ dẫn đến các phản ứng nghiêm trọng hơn.