CHẤT ĐỘC

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Các chất độc thông thường bao gồm một số chất lỏng tẩy rửa, thuốc trừ sâu và dầu dùng cho ô tô. Vì những thứ này có thể gây rủi ro về an toàn và sức khỏe, hãy xử lý tất cả lượng dư thừa thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt.

 

Không thải xuống cống 

Chất độc làloại chất thải nguy hại có thể làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và đe dọa đến sức khỏe con người. Bỏ các chất độc vào thùng rác và không được đổ xuống cống. 

 

Bình chứa bị hư hỏng 

Vứt bỏ chất độc nếu bình chứa bị hỏng, ví dụ như bị thủng hoặc không đọc được nhãn. Đóng gói những chai có chất độc bị hư hỏng vào một hộp rỗng khác để ngăn rò rỉ. 

 

Chống độc cho ngôi nhà của bạn 

EPA khuyến nghị mọi hộ gia đình nên kiểm tra an toàn từng phòng, đặc biệt nếu có trẻ em. Xem danh sách kiểm tra hữu ích của EPA và các bước hành động để chống độc cho ngôi nhà của bạn. 

CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

 

Sử dụng hết 

Cách tốt nhất là chỉ mua lượng cần thiết. Không để những chai chứa chất độc còn một phần xung quanh nhà để hạn chế việc bạn tiếp xúc với các chất độc hại có thể gây tổn hại đến sức khỏe của bạn trong thời gian dài.

sink drain

Never Dump Down the Drain

Poisons are a type of hazardous waste that can contaminate drinking water sources and threaten human health. Keep poisons out of the trash, and never pour down the drain.

damaged-can

Damaged Container

Dispose of a poison if there is damage to the container, such as if it is punctured or the label is illegible. Pack any damaged poison bottles into another empty container to prevent it from leaking.

lock

Poison-Proof Your Home

The EPA recommends that every household do a room-to-room safety inspection, especially if there are kids present. Check out the the EPA’s handy checklist and action steps for poison-proofing your house.

Ways to Reduce

empty-container

Use Up Completely

It’s best practice to only buy as much as you need. Not leaving partially filled bottles of poison around the house limits your exposure to this hazardous substance, which can be damaging to your health overtime.