HÓA CHẤT HỒ BƠI VÀ BỒN TẮM NƯỚC NÓNG

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Giữ khô ráo bằng cách bảo quản đúng cách 

Nếu nước tiếp xúc với hóa chất trong bể bơi, nước đó chảy tràn ra ngoài có thể làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Để xa mặt đất, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào hoặc bất kỳ nơi nào khác có nước xâm nhập để giữ cho hóa chất khô ráo. 

Không bảo quản cùng các vật liệu dễ cháy 

Hóa chất bể bơi tạo ra khói độc, dễ khiến các chất dễ cháy bị nổ, bắt lửa. Không bảo quản cùng với các chất dễ cháy hoặc không tương thích, ví dụ như xăng, dầu, mỡ và cồn.Tìm hiểu thêm. 

Bảo quản nơi mát mẻ 

Bảo quản hóa chất bể bơinhiệt độ dưới 95°F/35°C và trong các điều kiện do nhà sản xuất khuyến nghị để ngăn tạo ra khói độc hại. 

Sử dụng hết 

Cần sử dụng hết hóa chất trong chai để tránh rò rỉ ra môi trường.


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Các lựa chọn thiên nhiên thay thế cho chlorine

Thế vận hội Olympic sử dụng ECOsmarte cho bể bơi vì đây là chất tẩy rửa bể bơi không chứa hóa chất, thân thiện với môi trường. Nói chung, cứ một bể bơi chuyển sang dùng chất làm sạch bể bơi thiên nhiên, sẽ tiết kiệm được từ 500 đến 700 gallon chlorine thải ra môi trường mỗi năm.

NO-water

Keep Dry by Storing Properly

If water comes into contact with pool chemicals, the runoff can contaminate drinking water sources. Store off of the ground, and away from windows, doors or any other points of water entry to keep chemicals dry.

flammable

Don't Store With Flammable Material

Pool chemicals create toxic fumes, which make it easier for flammable substances to explode or ignite. Do not store with flammable or incompatible substances, such as gasoline, oil, grease and alcohol. Find out more.

Keep in a Cool Place

Store pool chemicals below 95°F/35°C and in conditions recommended by the manufacturer, in order to prevent them from producing toxic fumes.

empty-container

Use Up Completely

Empty bottles should be used up completed, so that there are less chemicals available to leach into the environment.