ÁP PHÍCH

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Nếu áp phích có thể tô điểm cho bức tường của người khác, thì nhiều cửa hàng đồ sẽ nhận các áp phích nghệ thuật quyên góp. 

Áp phích giấy có thể tái chế 

Những áp phích làm bằng giấy có thể tái chế được. Áp phích làm bằng giấy bóng cũng có thể tái chế được. 

Áp phích ép nhiều lớp hoặc áp phích dạng gắn không thể tái chế được 

Không thể tái chế áp phích nếu đóáp phích nhiều lớp hoặc áp phích dạng gắn. Áp phích nhiều lớp có lớp phủ nhựa, sáng bóngcả hai mặt. Các áp phích được gắn trên bảng để hỗ trợ cứng cáp hơn. Chỉ những tấm áp phích bằng giấy thường mới có thể tái chế được. 

Loại bỏ hết các miếng dán áp phích và các chất kết dính khác 

Trước khi tái chế áp phích, hãy nhớ loại bỏ các miếng dán áp phích hoặc bất kỳ chất kết dính nào khác trước. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Sử dụng áp phích cũ làm giấy gói 

Thay vì mua giấy gói quà, hãy cân nhắc sử dụng các tấm áp phích cũ làm giấy gói, giúp gia đình bạn cắt giảm lượng rác thải giấy.