MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY SCAN

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Máy in, máy photocopy và máy quét là rác thải điện tử có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải nguy hại của Quận Hạt. 

Nếu các đồ đạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 

CÁC CÁCH TÁI CHẾ THAY THẾ
 
“Chương Trình Tái Chế Espon
Gửi lại các sản phẩm của Epson để được tái chế miễn phí, bao gồm máy in, máy scan và máy chiếu. Tìm hiểu thêm về chương trình của Epson và yêu cầu nhãn vận chuyển trả phí trước tại đây.
 
Quý Vị Có Biết?
Máy In và Máy Photocopy Có Thân Thiện Với Môi Trường Không?
Máy in và máy photocopy là hai trong số những thiết bị sử dụng nhiều năng lượng nhất tại nơi làm việc. Chúng sử dụng rất nhiều giấy: Một nhân viên văn phòng trung bình sử dụng lượng giấy khoảng một cây gỗ mỗi năm. Mực máy in tiêu chuẩn cũng chứa dầu mỏ, thải ra các hợp chất dễ bay hơi vào không khí.”