GIỎ ĐỰNG NÔNG SẢN

Bỏ Vào Thùng Tái Chế

Làm sạch giỏ nông sản của bạn 

Nếu tái chế, hãy nhớ làm sạch giỏ nông sản của bạn. Giỏ không được có cặn thức ăn. 

 

Bìa cứng bẩn có thể để làm phân ủ 

Có thể bỏ các giỏ nông sản bằng bìa cứng hoặc sợi vào thùng ủ phân. 


CÁC CÁCH ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI 

Mua sản phẩm rời và mang theo hộp đựng của riêng bạn 

Tránh các loại rác không cần thiết bằng cách chọn sản phẩm không có bao bì mỗi khi có thể. Mang theo hộp đựng riêng của bạn hoặc túi vải/lưới để đựng các sản phẩm rời. 


CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Mang trở lại chợ nông sản 

Một số người bán hàng tại chợ nông sản tiếp nhận các hộp đựng đã qua sử dụng. Hỏi người bán hàng cho bạn xem họ có nhận lại hộp và thùng đã sử dụng hay không. 

Hộp đựng tiện dụng 

Tái sử dụng giỏ nông sản của bạn làm hộp đựng các vật dụng trong nhà.