BÌNH CHỨA PROPAN

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Chất Thải Nguy Hại

Đừng can thiệp 

Nếu bạn đang chờ xử lý bình chứa, hãy cất chúng bên ngoài ở vị trí thẳng đứng và có nắp chặt. Viết chữ “bình rỗng” trên bình chứa và không cố gắng tháo van. 

Đặc biệt nguy hiểm nếu bình không rỗng 

Một bình chứa khí propan vẫn còn áp suất và có thể phát nổ hoặc bắt lửa nếu nó không rỗng hoàn toàn. Propane cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn nếu chạm vào hoặc hít phải, vì vậy bất kỳ thùng không rỗng nào cũng phải được xử lý như chất thải nguy hại. 

Sử dụng hết 

Các bình chứa khí propan rỗng ít có khả năng gây thương tích cho người hơn, vì bình chứa không chịu áp suất với khí propan.