THỦY TINH CHỊU NHIỆT PYREX

Bỏ Vào Thùng Rác

Nếu các đồ đạc của bạn còn có thể sử dụng tốt, hãy cân nhắc tới việc tặng chúng đi. 


Thủy tinh chịu nhiệt Pyrex cần được vứt vào thùng rác 

Thủy tinh chịu nhiệt không thể tái chế được vì nó nóng chảynhiệt độ cao hơn các loại thủy tinh đựng khác.Bọc thủy tinh chịu nhiệt lại và vứt vào thùng rác. 

Bọc thủy tinh chịu nhiệt bị vỡ lại 

Thủy tinh vỡ có thể gây thương tích cho công nhân vệ sinh và người đổ rác. Bọc thủy tinh vỡ trước khi vứt bỏ. Tìm hiểu cách vứt bỏ thủy tinh vỡ đúng cách.