MÁY QUAY ĐĨA

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước
Rác thải điện tử

Các phương án thay thế để tái chế 

Bất hợp pháp trong Rác thải, Tái chế & Thoát nước 

RÁC THẢI ĐIỆN TỬ  

Là rác thải điện tử, máy phát đĩa nhạc có thể được xử lý thông qua Chương trình Xử lý Chất thải sinh hoạt nguy hại của Hạt. 

Nếu máy phát đĩa nhạc của bạn còn tốt, hãy xem xét tặng nó đi. 

Không được ném vào thùng rác 

Máy quay đĩa có chứa vật liệu nguy hiểm có thể rò rỉ ra môi trường nếu thải bỏ không đúng cách. Không được ném chúng vào thùng rác. 

Chương trình thu gom và tái chế đồ điện tử 

California đã thành lập Đạo luật Tái chế Đồ điện tử năm 2003 để điều chỉnh cách xử lý các thiết bị điện tử khi hết thời hạn sử dụng.Tìm hiểu tổ chức địa phương nào sẽ nhận lại các thiết bị điện tử bị hỏng hoặc không sử dụng nữa. 

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ TÁI CHẾ 

Chương trình tái chế đồ điện tử và thiết bị của Best Buy 

Best Buy sẽ nhận lại các máy phát đĩa nhạc (máy hát đĩa than) cũ và nhiều thiết bị điện tử gia dụng khác miễn phí; đồng thời cung cấp chương trình mua lại cho nhiều thiết bị điện tử hơn. Họ tiếp nhận tối đa ba món đồ mỗi ngày từ mỗi hộ gia đình.Tìm một địa điểm ở đây. 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

Quyên góp cho Cửa hàng đồ cũ 

Mang máy quay đĩa không sử dụng nữa tới một cửa hàng đồ cũ gần nhà. Tặng các món đồ không sử dụng nữa để kéo dài vòng đời của chúng.