DÂY THUN

Bỏ Vào Thùng Rác

Dây cao su cần được vứt vào thùng rác 

Không thể tái chế dây cao su theo chương trình thu gom rác thải tại lề đường. Hãy vứt vào thùng rác khi không sử dụng nữa. 

CÁCH TÁI SỬ DỤNG 

 

Cất đi để tái sử dụng 

Cất dây cao su trong lọ hoặc ngăn kéo để sử dụng trong nhà. Bạn có thể làm một quả bóng bằng dây cao su để cất gọn các dây cho đến khi cần dùng đến. Có vô số cách sử dụng dây cao su, dưới đây là một vài ý tưởng sáng tạo bạn có thể thử.

trash

Rubber Bands Go in the Trash

Rubber bands can not be recycled in your curbside bin. Dispose of them in the trash when unusable.

Ways to Reuse

rubber-band-250

Save for Reuse

Save rubber bands in a jar or junk drawer to use around the house. You can create a rubber band ball to neatly store bands until they are needed. There are countless uses for rubber bands, here are a few innovative ideas to try.